predavanje


predavanje
lecture, sat lesson izručivanje handing over
* * *
• communication , pape
• transfer
• lesson
• lecture
• convection
• reading
• recital

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • predávānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}predávati2{{/ref}} 2. {{001f}}organiziran oblik nastave ili usmenog iznošenja neke teme pred slušateljstvom; nastup predavača 3. {{001f}}pren. moralni ukor; prodika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • predavanje — predávānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. predavati 2. organiziran oblik nastave ili usmenog iznošenja neke teme pred slušateljstvom; nastup predavača 3. pren. moralni ukor; prodika ETIMOLOGIJA vidi predavati …   Hrvatski jezični portal

 • predávanje — a s (ȃ) govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi: predavanja ne bo zaradi bolezni predavatelja; udeležiti se predavanja; organizirati, prirediti predavanje; iti k predavanju, na predavanje; biti na predavanju, pri predavanju; vstop …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Uršula Reš Muravec — Uršula Reš Muravec, M.D., M.S.=Education [http://www.sexation.info/en/extra/experts/dr ursula res muravec/#c460 Uršula Reš Muravec] graduated from the Ljubljana Faculty of Medicine in 1995. After internship she finished specialisation in… …   Wikipedia

 • hȁbilitaciōnī — hȁbilitaciōn|ī prid., {{c=1}}v. {{ref}}habilitacijski{{/ref}} ∆ {{001f}}∼i postupak postupak habilitacije; ∼o predavanje javno ogledno nastupno predavanje (ob. za docenta na fakultetu ili u sličnoj prigodi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lèkcija — lèkcij|a ž 〈G mn lȅkcījā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}usmeno izlaganje predavača; predavanje, obučavanje b. {{001f}}nastavna jedinica u obuci 2. {{001f}}a. {{001f}}jedinica gradiva u udžbenicima b. {{001f}}sat nastave 3. {{001f}}javno čitanje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nástupnī — nástupn|ī prid. koji je dio nastupa, s kojim se nastupa, koji se odnosi na nastup [∼o predavanje predavanje koje drži onaj koji se predstavlja kao budući predavač; ob. na sveučilištu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lekcija — lèkcija ž <G mn lȅkcījā> DEFINICIJA 1. a. usmeno izlaganje predavača; obučavanje, predavanje b. nastavna jedinica u obuci 2. a. jedinica gradiva u udžbenicima b. sat nastave 3. javno čitanje, predavanje o nekoj temi 4. pouka, prijekor,… …   Hrvatski jezični portal

 • nastupni — nástupnī prid. DEFINICIJA koji je dio nastupa, s kojim se nastupa, koji se odnosi na nastup [nastupno predavanje predavanje koje drži onaj koji se predstavlja kao budući predavač; ob. na sveučilištu] ETIMOLOGIJA vidi nastupiti …   Hrvatski jezični portal

 • habilitacioni — hȁbilitaciōnī prid. DEFINICIJA v. habilitacijski SINTAGMA habilitacioni postupak postupak habilitacije; habilitaciono predavanje javno ogledno nastupno predavanje (ob. za docenta na fakultetu ili u sličnoj prigodi) ETIMOLOGIJA vidi habilitacija …   Hrvatski jezični portal

 • držáti — ím nedov. (á í) 1. imeti kaj z rokami oprijeto: držati kozarec; držati za kljuko, vrv; detektivove roke so ga čvrsto držale; držal ga je kakor v kleščah / od smeha smo se držali za trebuhe / držita se za roke // z rokami imeti oprijeto kaj zaradi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika